Övningar

INNEHÅLL O-MEGA

slutsåld

 

2 x 10 Stora kort med karttecken
1 Labyrintkarta blank (får kopieras)
1 Labyrintkarta med symboler (får kopieras)
1 Labyrintbana enkel (får kopieras)
1 Labyrintbana zickzack (får kopieras)
Övningsinstruktioner

 

Korten är tryckta på styvt papper i formatet 21x21 cm


Pris: 1 paket kostar 140 kr inkl. moms
frakt tillkommer

LABYRINTEN

Använden bildkorten till Labyrinten. Låt barnen själva placera ut korten i rutnätet och rita sin egen karta på den blanka mallen. Därefter kan de skapa sina egna banor och byta med varandra.
Syfte: Översättningsförmåga karta till verklighet. Rumsuppfattning. Skapa intresse för att rita egna kartor.

ÖVNINGSPAKET 3-i-1

O-MEGA PLUS

O-MEGA

LABYRINTEN I TVÅ VARIANTER

Använden bildkorten till Labyrinten. Låt barnen själva placera ut korten i rutnätet baserat på rutnätskarta med text motsvarande karttecknen eller med motsvarande symboler. Låt barnen följa de banor du förberett genom labyrinten eller rita och följa sina egna banor.

Syfte: Översättningsförmåga karta till verklighet. Rumsuppfattning. Kartteckenkunskap.

MINI-OL

Kartan består enbart av 9 olika kartsymboler som placeras ut på marken enligt ett mönster (kartan) sedan finns det 10 olika banor att springa.

Syfte: Att lära sig passa kartan på ett begränsat tryggt och överskådligt område där ledaren kan gå in och hjälpa till.

O-MEGAMEMORY

Ta med korten ut i skogen och låt barnen spela memory med dem vid målet/boet efter genomförd bana eller mellan intervaller.

Syfte: Lek.

REAKTIONSLEK

Använd korten och låt barnen starta från olika positioner utifrån kombinationen av synoch hörselintryck.
Syfte: Barn som ännu inte kommit i puberteten har fysiologiskt gynnsamma förutsättningar att öva upp reaktionssnabbheten. I denna lek övar barnen upp sin reaktionssnabbhet för kombinationen av visuell (syn) och auditiv (hörsel) stimulering.

MINI-OL STAFETT

Lek och övning i ett. Övar på samma moment som i Mini-OL men i ett intensivt tempo och i lag.

Syfte: Att på ett fartfyllt sätt leka orientering.

MEMORYJAKT

Lek med karttecken som stimulerar minnet och som fungerar i vilken miljö som helst. Kan med fördel kombineras med att öva förmågan att röra sig på olika underlag t.ex. i skog, på sand, i en mosse eller inomhus vid busväder.

Syfte: Att på ett fartfyllt sätt leka orientering.

KARTTECKENFYS

Ett lekfullt spel som sätter kartteckenkunskap och styrka på prov.
Syfte: Öva styrka och balans genom lek med karttecken.

INNEHÅLL O-MEGA PLUS

 

 

2 x 10 Stora kort med karttecken
1 Labyrintkarta 5x5 rutor med karttecken
1 Labyrintkarta 5x5 rutor med ord för karttecknen
1 Labyrintkarta 6x6 rutor med karttecken
1 Labyrintkarta 6x6 rutor blank
Övningsinstruktioner

 

Korten är tryckta på styvt papper i formatet 21x21 cm


Pris: 1 paket kostar 140 kr inkl. moms
frakt tillkommer

O-MEGA

 

Detta övningsmaterial kan användas till många olika lekfulla övningar. Dels vid uppvärmning, dels som uppsamlande övning då deltagarna kommer tillbaka lite pö om pö från sina orienteringsbanor. Genom att hålla deltagarna sysslesatta i en lek med detta material ger det dig som ledare möjlighet att samtala med varje individ under tiden övriga leker.

O-MEGA PLUS

 

Denna produkt kan användas till många olika lekfulla övningar och kompletterar O-Mega med 10 nya karttecken. Kan liksom O-Mega användas både under uppvärmning och som uppsamlande övning. Ger även exempel på fler övningar som även utmanar balans, reaktionsförmåga och styrka.

INNEHÅLL ÖVNINGSPAKET 3-i-1

slutsåld

 

2 x 15 Symbolremsor
2 x 9 Symbolkort
4 x 10 Minikartor
Symbolmall (godkänd för kopiering)
Övningsinstruktioner

 

Pris: 1 paket kostar 170 kr inkl. moms
frakt tillkommer


Notering 2023-10-11:
Detta övningspaket är slut i lager. Kan komma att utgå om tryckkostnaderna visar sig bli för höga för en rimlig prissättning.

ÖVNINGSPAKET 3-i-1

 

3 olika övningar som utnyttjar samma grundmaterial bestående av 9 olika bilder med karttecken. De tre övningarna är: Mini-OL, Mini-OL stafett och Memoryjakt. Detta övningspaket innehåller material för att sysselsätta 70 barn på samma gång med två parallella övningar.

Produktspecfikationer

produkter

Här kan du läsa om innehållet i de olika produkterna och även se priserna

BINGO-ORIENTERING

En variant av kontrollplockning med 20 kontroller. Placera ut ett kort vid varje kontroll. Ge varje deltagare en bingobricka med 3x3 rutor. Låt dem välja av de 10 karttecknen och fylla i sin bingobricka innan start. Starten har gått! Vem får första raden? Vem fyller sin bricka först?
Syfte: Lek med tävlingsinslag där slumpen avgör vem som vinner. Samtidigt en lek med karttecken som stimulerar minnet och som fungerar i vilken miljö som helst. Kan med fördel användas inomhus som vanligt bingo.