IDÉ

Förmedla kunskaper och tjänster inom träning och ledarskap.

VISION

Att utveckla tjänster och produkter som stimulerar till glädje, utveckling och lust att idrotta/motionera/vistas i naturen.

VÄRDEGRUND

A och O är kundens behov.

Min bakgrund och vad jag gör

 

Jag som driver detta företag är pedagog och orienterare med över trettio års erfarenhet av orientering på alla nivåer inklusive en elitaktiv period på dryga tio år. Redan vid unga år började jag intressera mig för ledarskap och engagerades på klubb- och distriktsnivå. Som 17-åring tilldelades jag ett "unga ledarstipendium" av Rotary och på den vägen har det fortsatt. Nyfikenhet och lärande är en stor del av mitt DNA därför förkovrar jag mig kontinuerligt genom literatur, tränarrelaterade kurser och konvent. 2011 höll jag min första tränarutbildning i Svenska Orienteringsförbundet regi och numera är jag utbildningsansvarig på just orienteringsföbundet.

Om mig

 

Rörelse i natur är kul

Lärorik Idrott i Sverige AB är ett företag sprunget ur ett livslångt intresse för idrott och friluftsliv. Grunden för verksamheten har byggts upp under mycket lång tid. Att inspirera andra till en aktiv fritid i naturen och gärna med inslag av karta och kompass är det jag brinner för.

 

 

Mina ledarerfarenheter från ideell verksamhet kompletteras med en akademisk grundskollärarexamen och yrkeserfarenheter som lärare i ämnena idrott och hälsa samt matematik. Från milleniumskiftet fram till augusti 2016 har jag arbetat inom ett multinationellt företag inom telekommunikation och IT. I huvudsak har jag arbetat med produktledning och projektledning. Projekten har varit både inom företaget och utanför företaget, samt i och utanför Sverige. Nu arbetar jag både strategiskt och operativt med utbildning för att digitalisera och tillgängligöra utbildning för alla målgrupper inom svensk orientering.

Om mig

Min målsättingen är att hjälpa individer, föreningar, förbund och företag att nå sina mål där idrott/friskvård i naturen är medlet. Jag hjälper även till att identifiera drivkrafter och definiera mål.

Om företaget